Tłumaczenia

Oferuję tłumaczenia fr-pl i pl-fr ustne ( konsekutywne, symultaniczne i szeptane), oraz pisemne.

Cennik tłumaczeń:
PISEMNE: od 40 zł/ strona rozliczeniowa* ( 1500 znaków ze spacjami, nie dotyczy tłumaczeń specjalistycznych, gdzie stawka ustalana jest indywidualnie)
* płatne za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia

USTNE**:
– konsekutywne: 80-100 zł /godzina***
– symultaniczne: 400-600 zł/ blok 4 godzinny****

** w przypadku tłumaczeń poza terenem Jastrzębia-Zdroju, klient pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia
*** płatne za każdą rozpoczętą godzinę
****tłumaczenia kabinowe rozliczane są w blokach 4-godzinnych, przy rozliczeniu uwzględniany jest każdy rozpoczęty blok

Reklamy